situation_title

Подкрепете Uber в София и правото на избор!

Поради решението на Комисията за защита на конкуренцията, с огромно съжаление ви съобщаваме, че услугата UberX e временно спряна в София.

Десетки хиляди хора вече избраха Uber като безопасен, надежден и достъпен начин за придвижване в града. Ползите от услугата ни за споделени пътувания наскоро бяха потвърдени и от проучване на Асоциация „Активни потребители“. Резултатите са поредното доказателство, че Uber е по-добрата алтернатива по цена и което е по-важното - по качество.

Ние вярваме във Вашето право на избор. Вярват и органите за защита на конкуренцията в ЕС, включително тези в Германия, Дания, Норвегия, Франция, Италия и Финландия. Българската комисия за защита на конкуренцията обаче е на коренно противоположно мнение.

Наличието на повече избор е от огромна полза за обществото като цяло, ако и да създава затруднения на съществуващите конюктурни интереси. По-големият избор винаги води до по-добро качество и по-ниски цени на услугите.

Живеем в един нов свят движен от технологиите. Регулациите трябва да еволюират, за да може обществото да се възползва от ефективността на иновациите. Очевидна е нуждата от нови правила, които да отразят техническото развитие на 21-ви век. Властта това да се случи е в ръцете на нашето правителство и изборът дали да се чуе гласът ви е изцяло ваш.

Подпишете тази петиция и изпратете съобщение на правителството:

  • ДА на иновациите
  • ДА на нови регулации
  • ДА на правото на избор

#SofiaNeedsUber

  • Комисия за защита на конкуренцията
  • Министерски съвет
  • Парламент
  • Петко Николов председател на КЗК

Подкрепа за Uber в София и правото на избор!

Поради решението на Комисията за защита на конкуренцията услугата UberX e временно спряна в София.

Десетки хиляди хора вече избраха Uber като безопасен, надежден и достъпен начин за придвижване в града. Ползите от услугата ни за споделени пътувания наскоро бяха потвърдени и от проучване на Асоциация „Активни потребители“. Резултатите са поредното доказателство, че Uber е по-добрата алтернатива по цена и което е по-важното - по качество.

Подписалите вярват в правото на избор. Вярват и органите за защита на конкуренцията в ЕС, включително тези в Германия, Дания, Норвегия, Франция, Италия и Финландия. Българската комисия за защита на конкуренцията обаче е на коренно противоположно мнение.

Наличието на повече избор е от огромна полза за обществото като цяло, ако и да създава затруднения на съществуващите конюктурни интереси. По-големият избор винаги води до по-добро качество и по-ниски цени на услугите.

Живеем в един нов свят движен от технологиите. Регулациите трябва да еволюират, за да може обществото да се възползва от ефективността на иновациите. Очевидна е нуждата от нови правила, които да отразят техническото развитие на 21-ви век.

Подписалите тази петиция изпращат следните съобщения на институциите: ДА на иновациите ДА на нови регулации ДА на правото на избор

#SofiaNeedsUber