ร่วมสนับสนุนให้รัฐบาลรองรับบริการร่วมเดินทาง (Ridesharing)

999,989 Supporters
10 needed to reach 999,9999

some_text

Read in English

Uber เป็นแอพพลิเคชั่นชั้นนำของโลกที่ถูกพัฒนามาเพื่อบริการร่วมเดินทาง (Ridesharing) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของการเดินทางที่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้บนสมาร์ทโฟนที่แตกต่างจากการให้บริการของแท็กซี่ ซึ่งมีข้อดีที่สำคัญหลักๆ ดังต่อไปนี้

  • Uber ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจร
  • Uber มีนโยบายไม่ปฏิเสธการเดินทางหรือจุดหมายปลายทาง
  • Uber ให้ความสำคัญต่อมาตรการความปลอดภัยในทุกช่วงของการเดินทาง
  • ผู้โดยสารที่ใช้ Uber ได้รับบริการที่มีคุณภาพและความพึงพอใจในการเดินทาง
  • Uber มีบริการที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีค่าโดยสารที่โปร่งใสเป็นมิตรกับผู้โดยสาร

เนื่องจากพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ฉบับปัจจุบัน ยังไม่รองรับการให้บริการร่วมเดินทางซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้บนสมาร์ทโฟน รวมทั้งยังไม่ได้สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ที่จะก้าวข้ามไปสู่ประเทศไทย 4.0 ดังนั้น เราจึงอยากขอความร่วมมือจากทุกๆ คน ช่วยกันร่วมลงชื่อสนับสนุนให้รัฐบาลออกกฎหมายมารองรับบริการร่วมเดินทางเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางของคนไทยและนักท่องเที่ยว และที่สำคัญ คือ การนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยในการจัดการระบบการขนส่ง เช่น ช่วยลดระยะเวลาการรอคอยรถสาธารณะที่มีอยู่และแก้ไขปัญหาการจราจร รวมทั้งทำให้ประชาชนคุ้นเคยกับบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายของรัฐบาล

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อร้องเรียน